1)

Bestemmelsen fikk sin nåværende utforming ved revisjonen i 1991. Den erstattet da den tidligere bestemmelse i reglenes § 8, som fastsatte at advokaten «skal behandle ethvert oppdrag med tilbørlig hurtighet og plikter å holde klienten orientert.»

Den nåværende bestemmelse er så godt som identisk med pkt. 3.1.2 i CCBE Code of Conduct.