6)

Det er her fastsatt at advokaten har en plikt til å holde klienten orientert om fremdriften i saken. Løpende informasjon til klienten er viktig og vil langt på vei kunne forebygge at klienten blir misfornøyd med behandlingen av saken. Sakens dokumenter skal fortløpende oversendes til klienten.