ADA-1998-23 (Aust-Agder krets mfl. 1998)

Advokat opptrådt i strid med god advokatskikk ved sen saksbehandling og ved ikke å ha fulgt rettens pålegg om å etterkomme provokasjon.