ADA-1998-28 (Østfold og Follo krets mfl.)

Advokat opptrådt i strid med god advokatskikk ved at han ikke kontaktet klientens lege om foreliggende sykemelding før han tok ut stevning i arbeidsrettssak.