ADA-1998-D60 (Disiplinærnemnden)

Advokaten meddelt advarsel for ikke å ha oversendt dom til klienten og for manglende oversikt og orientering om økonomisk mellomværende.