ADA-1998-D73 (Disiplinærnemnden)

Advokat opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å besvare klientens henvendelser i løpet av et halvt år selv om han var syk. Det må kunne forventes at en advokat til tross for sykdom må kunne gi sine klienter en tilbakemelding.