ADA-1998-D79 (Disiplinærnemnden)

Advokat opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å avvikle et enkelt arvebo i løpet av 3 år. Dertil hadde advokaten ikke besvart sine klienters forespørsler om bobehandlingen og orientert dem om sakens utvikling.