ADA-1999-D106 (Disiplinærnemnden)

Det var i strid med god advokatskikk at advokaten ikke hadde fulgt opp overfor klienten at den dokumentasjon klienten hadde gitt, ikke var tilstrekkelig. Når advokaten ikke lyktes med å få kontakt med klienten pr. telefon, burde han forholdsvis raskt ha skrevet brev til klienten om forholdet og presisert hva som måtte fremkaffes av dokumentasjon.