ADA-2000-D81 (Disiplinærnemnden)

Advokaten meddelt advarsel som følge av sendrektig saksbehandling og mangelfull kontakt med klienten under saksgangen. Advokaten hadde i strid med advokatforskriftens kapitel 3 unnlatt å foreta avregning av utbetaling fra forsikringsselskap og heller ikke gitt noen orientering om dette til klienten.