ADA-2001-D123 (Disiplinærnemnden)

Advokat opptrådt i strid med god advokatskikk ved at han som testamentfullbyrder gav mangelfull informasjon om løpende inntekter og utgifter i boet og ved at han ikke kunne dokumentere hvordan han hadde forholdt seg til likningsmyndighetene.