ADA-2002-30 (Aust-Agder krets mfl.)

Advokaten hadde rettet søksmålet mot feil saksøkt. Utvalget uttalte at advokaten ikke i tilstrekkelig grad hadde hatt kjennskap til eller satt seg inn i lovgrunnlaget for søksmålet og som følge av dette pådratt innklagede omkostninger. Selv om innklagedes håndtering av saken kunne utløse krav på erstatning fra klientens side, kom utvalget under tvil til at advokatens handlemåte ikke var i strid med pkt. 3.1.2.