ADA-2002-D111 (Disiplinærnemnden)

Inkassoselskapet som advokaten var ansvarlig for, hadde ytet sin klient en tjeneste med klare mangler. For det første var det utvist kritikkverdig sendrektighet fra oppdraget ble mottatt til det ble avsluttet uten resultat 2 år senere. Oppdraget var videre utført mangelfullt ved bl.a. unnlatt kontroll av eksisterende heftelser i utleggsobjekter og eierforhold til objekter begjært for tvangssalg. Konsekvensen var pådratte utgifter uten resultat for klienten. Advokatens håndtering av oppdraget var så mangelfull at det forelå brudd på pkt. 3.1.2.