ADA-2002-D133 (Disiplinærnemnden)

Etter konferanse på advokatens kontor etterlot klageren seg diverse dokumenter som gjaldt hans sak. Klageren gikk ut fra at advokaten hadde påtatt seg oppdraget. Advokaten opptrådte i strid med pkt. 3.1.2, jfr. pkt. 3.1.6, ved ikke å følge opp oppdraget. Uttalt at når en advokat mottar dokumenter fra en part, må det være advokaten, som den profesjonelle part, som klart tilkjennegir at overlevering av dokumentene ikke er å betrakte som nytt oppdrag, men kun som bevis i en annen sak.