ADA-2006-D107 (Disiplinærnemnden)

Advokaten, som den profesjonelle part, måtte være aktiv, aktpågivende og informerende ettersom klienten ikke kunne språket perfekt, og man kunne risikere at klienten misforsto. Advokaten brøt Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2 ved ikke å være informativ nok om klientens ankemuligheter. Uten betydning at klienten ikke led rettstap.