ADA-2006-D202 (Disiplinærnemnden)

Disiplinærnemnden fant at Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2. var brutt da det ikke var tvilsomt at klager hadde krav på å få opplysninger om prosessrisiko. I begrunnelsen fra nemnden ble det blant annet vist til at saken ble fullstendig tapt, og at det i dommen ble vist til at saken ikke hadde vært tvilsom samt at løsningen har vært klar på flere grunnlag.