ADA-2006-D30 (Disiplinærnemnden)

Advokaten godtgjorde ikke på en tilfredsstillende måte at han hadde informert klienten godt nok om prosessrisikoen, og ble derfor funnet å ha handlet i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2. Når påstand står mot påstand, bærer advokaten som den profesjonelle part bevisbyrden. Advokaten burde ha bekreftet telefonsamtalen skriftlig ved å gjengi noen av de viktigste argumentene som fremkom.