ADA-2006-D38 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde inngått forlik uten å være sikker på at dette var klientens ønske. Advokaten hadde dessuten ikke tilbakeført forlikssummen, selv om han opplyste at dette ville han gjøre dersom klienten ikke ombestemte seg og godtok forliket. Advokaten brøt med dette Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2.