ADA-2007-D176 (Disiplinærnemnden)

Selv om Disiplinærnemnden hadde stor forståelse for at en kontorbrann på advokatens kontor innebar store problemer for rekonstruksjon og håndtering av løpende oppdrag, ble advokaten funnet å ha handlet i strid med Regler for god advokatskikk fordi han ikke på en tilfredsstillende måte hadde kommunisert og diskutert med sine klienter hvilken betydning brannen ville innebære, hvordan saker ville bli behandlet videre og innen hvilke tidsrammer.