ADA-2009-D129 (Disiplinærnemnden)

Advokaten bisto klager i en arbeidstvist. Klager mente at det var en rekke mangler ved advokatens utførelse av oppdraget, samt at salæret var for høyt. Disiplinærnemnden var enig med utvalget om at advokaten ikke hadde fulgt opp klagers sak på en tilfredsstillende måte. Advokaten hadde dermed opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2 og ble for dette meddelt kritikk. Klagen over salæret ble avvist som for sent fremsatt