ADA-2010-D122(Disiplinærnemnden)

Det fremgikk av klagen at klager allerede i desember 2008 ønsket at stevning skulle tas ut. Da oppdraget ble avsluttet i januar 2010, var stevning fortsatt ikke tatt ut. Selv om personskadesaker ofte tar lang tid, fant Disiplinærnemnden at advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 3.1.2.