ADA-2010-D149(Disiplinærnemnden)

Innklagede var advokat for klager i en husleietvist. Advokaten sendte ikke inn tilsvar til Husleietvistutvalget, slik klager ønsket. Nemnden kom til at advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 3.1.2.