ADA-2011-D106(Disiplinærnemnden)

Det hadde i en periode vært liten kontakt mellom klager og advokaten. Usikkerhet i henhold til hva som har blitt utført av arbeid i saken, også i forhold til om innklagede har etterlevd sine forpliktelser etter Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2, måtte gå utover advokaten som den profesjonelle part. Dersom det var gitt informasjon til klager i sakens anledning, mente Disiplinærnemnden at det var advokaten som den profesjonelle part som burde kunne dokumentere dette ved utarbeidelse av et skriv.