ADA-2013-D182 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2 ved å overlate behandlingen av saken til en assistent uten å gjøre klienten oppmerksom på at vedkommende verken var advokat eller advokatfullmektig.