ADA-2013-D208 (Disiplinærnemnden)

Under en søknad om fri sakførsel tok advokaten ikke med et rettsgebyr på kr 25 800 som klient hadde lagt ut. Advokaten hadde dermed opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2.