ADA-2013-D58 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde uttrykkelig lovet å følge opp saken innen en bestemt frist. Da denne fristen ble oversittet med tre uker tross flere purringer fra klager, forelå det brudd på Regler for god advokatskikk pkt 3.1.2.