ADA-2015-D207 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde i møte med og i brev til klienten gitt beskjed om at det ville bli søkt om fri rettshjelp. Det utgjorde et brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2 at søknad først ble sendt ca. et halvt år senere.