ADA-2015-D35 (Disiplinærnemnden)

Advokatens manglende forberedelse av klienten til to rettsmøter ble ansett for å utgjøre et brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2. Fremlagte e-poster og timelister underbygget klagers fremstilling av saken.