ADA-2015-D39 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde vært utilgjengelig for klager i en periode på litt under to måneder blant annet på grunn av sykdom. Disiplinærnemnden fant at advokaten burde kontaktet klienten og orientert om situasjonen. Når dette ikke ble gjort, forelå det brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2.