U bind VI (Aust-Agder krets mfl. 1992) s. 377

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å sørge for instruks til sitt kontor om at dom i arbeidsrettssak skulle sendes klienten under advokatens sykefravær.