U bind VI (Disiplinærnemnda 1991) s. 107

Advokaten ble ikke funnet å ha opptrådt i strid med god advokatskikk i forbindelse med prosessoppdrag i sak vedrørende krav og motkrav i leasingforhold. Nemnda uttalte at «ikke enhver feil som kan lede til erstatningsansvar, med nødvendighet representerer brudd på foreningens etiske regler, liksom et brudd på de etiske regler ikke nødvendigvis leder til erstatningsansvar».