U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 345

Advokaten hadde gitt råd om at oppgjør fra arbeidsgiver i en oppsigelsessak ikke medførte skatteplikt. At utbetalingen ville være skattefri, var åpenbart uriktig og uttalelsen så kritikkverdig at nemnda fant advokatens rådgivning i strid med god advokatskikk.