U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 604

Advokaten hadde overtrådt Regler for god advokatskikk ved ikke å gjøre sin klient kjent med dommen før 14 dager etter at den var forkynt.