U bind VI (Møre og Romsdal krets mfl. 1992) s. 366

Advokaten meddelt irettesettelse for å ha oversittet tilsvarfrist med det resultat at det ble avsagt uteblivelsesdom. Kritisert at advokaten ikke hadde foretatt seg noe for å rette opp feilen ved å søke oppreisning eller begjære oppfriskning. Han hadde heller ikke orientert klienten om disse mulighetene.