U bind VI (Oslo krets 1991) s. 155

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha latt advokatfullmektig behandle oppdraget. Uttalt at klienten bør gjøres kjent med hvem som er ansvarlig saksbehandler. På forespørsel har klienten krav på informasjon om advokatens forutsetninger, faglig, erfaringsmessig og kapasitetsmessig.