U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 158

Advokaten hadde ikke sørget for at klienten underskrev et dokument. Det pådro klienten et rentetap, og forholdet ble ansett å være i strid med god advokatskikk.