U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 44

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved at han avventet avregning. Dessuten uttalt at advokaten har plikt til å orientere klienten om mellomværende både med hensyn til opparbeidet salær og påløpte omkostninger for øvrig. Klienten skal spares for overraskelser ved å motta en stor regning etter flere år.