U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 73

Advokaten fulgte ikke opp oppdrag pga. egen sykdom. Det påligger advokaten å sørge for at klienten får beskjed om at advokaten ikke er i stand til å utføre oppdraget. Forholdet ansett i strid med god advokatskikk.