U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 282

Advokat meddelt irettesettelse fordi han ikke umiddelbart sendte en avgjørelse i barnevernssak til klienten og fordi han ikke gav klienten veiledning om hva hun videre burde foreta seg.