U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 356

Uttalt at en barnevernssak krever hurtig og aktivt engasjement fra advokatens side. Etter klage fra barnevernskontoret ble advokaten funnet å ha opptrådt i strid med god advokatskikk til tross for at moren, som advokaten representerte, var fornøyd med advokatens arbeid i saken.