U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 493

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å fremlegge dokumentasjon for mellomregning og ved først å sende faktura 1½ år etter oppdragets avslutning.