U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 562

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk da han ikke hadde utført sitt oppdrag, som var å ta ut stevning, i løpet av 5 måneder.