U bind VII (Møre og Romsdal krets mfl. 1995) s. 318

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å sørge for klientens samtykke før han godtok forsikringsselskapets forslag.