U bind VII (Oslo krets 1994) s. 218

Advokaten var engasjert av en styringsgruppe for en rekke aksjonærer. Ikke i strid med god advokatskikk at én aksjonær ikke var blitt holdt løpende orientert om sakens gang og disponering av innsamlede midler da dette ikke kunne lastes advokaten. Styringsgruppen hadde påtatt seg en funksjon for alle aksjonærene, og advokaten forholdt seg til gruppen som sin klient og gikk ut fra at den ga den nødvendige orientering videre.