Ansvarsforsikring for advokaten

Ansvarsforsikring for advokaten1)
Advokaten skal2) til en hver tid være ansvarsforsikret3) mot erstatningskrav som retter seg mot hans yrkesutøvelse under hensyn til hans virksomhets art og omfang4).