1)

Pkt. 3.6 kom inn i de etiske regler ved revisjonen i 1991. Før dette hadde man ingen bestemmelse om ansvarsforsikring i de etiske regler, men det var en bestemmelse om dette i Advokatforeningens vedtekter fra 1975. Regler for god advokatskikk pkt. 3.6 samsvarer i sitt innhold med pkt 3.9.1 i CCBE-reglene.