4)

Advokatforeningen tilbyr sine medlemmer deltakelse i en kollektiv ordning som omfatter både sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet. Grunndekningen for vanlig advokatvirksomhet er en sikkerhetsstillelse på kr. 5 mill  kombinert med en profesjonsansvarsforsikring på samme beløp. For advokater som er prinsipaler er grunndekningen en sikkerhetsstillese på kr 8. mill, kombinert med en profesjonsansvarsforsikring på samme beløp. I tillegg kommer en profesjonsansvarsforsikring på kr. 5 mill. per advokatfullmektig. For eiendomsmeglingsvirksomhet er grunndekningen en sikkerhetsstillese på minimum kr. 45 mill. per Advokat, kombinert med en profesjonsansvarsforsikring på samme beløp.

For vanlig advokatvirksomhet må det antas at den grunndekning under profesjonsansvarsforsikringen som Advokatforeningen tilbyr gjennom den kollektive ordning, tilfredsstiller det krav til ansvarsforsikring som følger av Regler for god advokatskikk pkt. 3.6. Driver imidlertid advokaten en virksomhet som ut fra oppdragenes art og omfang innebærer en risiko for å bli ansvarlig for større beløp enn det som gjelder for advokater flest, følger det av pkt 3.6 at advokaten må tegne ansvarsforsikring for et høyere beløp enn det som følger av grunndekningen.