1)

Denne bestemmelsen, som generelt behandler samtykkets betydning ved regulering av interessekonflikter, er helt ny i forhold til de regler som gjaldt før revisjonen i 2001.

CCBE reglene inneholder som påpekt ovenfor ingen slike bestemmelser, noe som i særlig grad har medvirket til våre reglers avvik fra Code of Conduct.

En omfattende gjennomgang og vurdering av denne bestemmelsen finnes i Marte Dahl "Klientsamtykke i interessekonflikttilfelle", masteroppgave innlevert til Universitetet i Oslo høsten 2010.