2)

Bestemmelsen fastslår innledningsvis som et utgangspunkt at et samtykke fra klienten gir advokaten rett til en opptreden som ellers ville være i strid med reglene om interessekonflikter. Når dette på denne måte nå er nedfelt i regelverket, representerer det en endring i forhold til et tidligere mer absolutt forbud og en kodifisering av en, i den senere tid, oppmykende praksis vedrørende interessekonfliktreglene.