7)

Siste ledd i bestemmelsen erstatter, med en viss omforming og presisering, det tidligere annet ledd i pkt. 3.2.2. Det følger av Etikkutvalget, Innstilling (s. 42) at kravet til «uttrykkelig samtykke» normalt vil forutsette at samtykket er skriftlig.