8)

Siste setning i den nåværende bestemmelsen foreligger i mer avdempet form, som gir mulighet for advokaten til fortsatt å opptre for den ene part i et omfattende sakskompleks selv om meklingen i en tvist om et avgrenset tema ikke førte til noen løsning. Det er kun det videre oppdrag i en slik tvist som i tilfelle vil være avskåret. Den tidligere formulering avskar advokatens fremtidige opptreden i hele «saken».